Nadzór Inwestorski nad budową Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie.

Zakończyliśmy Nadzór Inwestorski nad I etapem rozbudowy Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie. W trakcie prowadzenia prac budowlanych sprawowaliśmy kontrolę w branżach: konstrukcyjno-budowlanej elektrycznej sanitarnej Nowopowstały obiekt to dwukondygnacyjny budynek w kształcie prostokąta. Charakterystyczne parametry: powierzchnia zabudowy 651,70m2 powierzchnia użytkowa 1080,42m2 kubatura 12424,83m3 powierzchnia terenów utwardzonych 595,10m2 powierzchnia placu zabaw 312,80m2 powierzchnia terenów zielonych 4354,40m2 W […]

Nadzór Inwestorski w Gminie Kostomłoty.

Zakończyliśmy Nadzór Inwestorski nad budową oświetlenia hybrydowego w Gminie Kostomłoty. Nowe lampy hybrydowe stanęły w miejscowościach: Kostomłoty Wichrów Osiek Budziszyn Galeria

Nadzór Inwestorski nad budową magazynu krwi dla RCKiK we Wrocławiu.

Nadzór Inwestorski nad budową magazynu krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Zakończyliśmy Nadzór Inwestorski nad budową magazynu krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Inwestycja realizowana była w okresie od 10.2018r do 01.2020r. Parametry techniczne budynku: powierzchnia zabudowy  –  247,26m2 powierzchnia całkowita  – 711,91m2 kubatura – 2504,29m3 […]

I Etap budowy hali magazynowej z częścią biurową

Zakończyliśmy Nadzór Inwestorski nad I Etapem Budowy hali magazynowej z częścią biurową i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Opolskiej 184 we Wrocławiu. wraz z: zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przyłącza wodnego zewnętrznej sieci instalacji hydrantowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia zbiornika retencyjnego na wody opadowe o pojemności 150,00m3 Inwestycja realizowana była w okresie […]

Galeria Handlowa A-Centrum.

Nadzór Inwestorski nad budową Galerii Handlowej A-Centrum w Dzierżoniowie. Grudzień 2017r. Zakończyliśmy Nadzór Inwestorski nad budową Galerii Handlowej A-Centrum w Dzierżoniowie. Parametry techniczne obiektu: powierzchnia zabudowy – 2247,7m2 powierzchnia użytkowa  – 2206,22m2 kubatura – 15376,2m3 powierzchnia terenów utwardzonych – 2747,2m2 powierzchnia terenów zielonych – 1690,2m2 Pełniliśmy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branżach: budowlanej sanitarnej […]

Remont elewacji.

Remont elewacji kamienicy przy ul.Piłsudskiego 99 we Wrocławiu. Wrzesień 2016. Zakończono remont elewacji przedwojennej kamienicy przy ul.Piłsudskiego 99 we Wrocławiu. Pełniliśmy funkcję Inspektora Nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi.

Rozbudowa centrum Logistycznego

Zakończono rozbudowę bazy logistycznej o zaplecze magazynowe wraz z budową pomieszczeń socjalnych i technicznych, rozbudową i przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego, budową placów manewrowych i parkingów wraz z infrastrukturą techniczna i zbiornikiem bezodpływowym.
PRO-DS sprawowało nadzór inwestorskie w branżach:
•budowlanej – hala magazynowa o powierzchni 1247,75m2, kubatura 7741,19m3
•sanitarnej
•elektrycznej
•drogowej – tereny utwardzone 5550,09m2