Podstawowym obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Art.25 pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane).

 

Oferujemy naszym klientom pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach:

  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • branży instalacyjnej,
  • elektrycznej,
  • drogowej.

Zdobyte doświadczenie gwarantuje naszym Inwestorom profesjonalną współpracę na każdym etapie budowy. Szczególną uwagę zwracamy na bieżącą weryfikację odbiory prac wykonywanych na budowie.

Zachęcamy również do współpracy Inwestorów indywidualnych. W przypadku powierzenia budowy Wykonawcy z własnym kierownikiem budowy to zatrudnienie Naszego Inspektora Nadzoru zapewni Państwu reprezentowanie Waszych interesów na terenie budowy.

 

 Zachęcamy do współpracy.

Przejdź do:    
KIEROWNIK BUDOWY
KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI
DORADZTWO TECHNICZNE
OPINIE TECHNICZNE/ EKSPERTYZY
PRZEGLĄDY OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
ODBIORY LOKALI