Kierownik Budowy to osoba na której spoczywa największa odpowiedzialność w całym procesie budowlanym. Oferujemy Państwu nasze usługi zarówno dla dużych inwestycji budowlanych jak i dla budownictwa indywidualnego.

 

Kierownik Budowy zapewni Państwu pełną koordynację wszystkich prac budowlanych w od momentu rozpoczęcia budowy po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W celu zapewnienia wyboru optymalnych rozwiązań i jak najwyższej jakości wykonania inwestycji  gwarantujemy Państwu w trakcie budowy pełną współpracę z komórkami pełniącymi nadzór projektowy i inwestorski

W przypadku budownictwa indywidualnego oferujemy naszym Inwestorom fachowy nadzór Kierownika Budowy nad poszczególnymi etapami budowy. Warunkiem podjęcia współpracy z Inwestorem indywidualnym jest nasz aktywny udział w procesie budowlanym.

Naszym Inwestorom zapewniamy pomoc w załatwieniu formalności prawnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy oraz pomagamy w wyborze odpowiedniego wykonawcy. W trakcie budowy służymy fachowym doradztwem technicznym a także zapewniamy odbiory robót zanikających elementów konstrukcyjnych, instalacji oraz robót wykończeniowych. Po zakończeniu budowy pomagamy w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

   Zapraszamy do współpracy.

Przejdź do:    
INSPEKTOR NADZORU
KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI
DORADZTWO TECHNICZNE
OPINIE TECHNICZNE/ EKSPERTYZY
PRZEGLĄDY OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
ODBIORY LOKALI