Zdobyte doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych pozwala nam na przejęcie od Inwestora jego obowiązków na każdym etapie budowy.

Zapewniamy kompleksową realizację inwestycji budowlanych:

  • wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  • wyłonieni Generalnego Wykonawcy
  • nadzór nad budową w osobie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
  • przekazanie obiektu Inwestorowi.

Współpracujemy ze sprawdzonymi architektami, projektantami oraz wykonawcami dzięki którym możemy zapewnić naszym Klientom najwyższą jakość usług.

Zapraszamy do współpracy

Przejdź do:    
KIEROWNIK BUDOWY
INSPEKTOR NADZORU
DORADZTWO TECHNICZNE
OPINIE TECHNICZNE/ EKSPERTYZY
PRZEGLĄDY OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
ODBIORY LOKALI