Opinie techniczne / Ekspertyzy techniczne.

Opinia techniczna:

to ocena stanu technicznego obiektu budowlanego sporządzona na podstawie jego oględzin. Wiąże się ona z analizą dostępnej dokumentacji technicznej obiektu. Diagnoza w takim opracowaniu jest zwykle stawiana w oparciu o wiedzę techniczną i doświadczenia zawodowe inżyniera.

Ekspertyza techniczna:

jest opracowaniem zwykle szerszym w którym oprócz zaangażowania intuicji i doświadczenia inżyniera występują elementy obiektywnych badań. Wykonuje się odkrywki elementów konstrukcyjnych oraz pobiera próbki materiałów. Wykonuje się pomiary wytrzymałości pobranych próbek. Pomiary ugięć i przemieszczeń konstrukcji. Na podstawie uzyskanych wyników jest stawiana diagnoza która jest uwiarygodniona obiektywnymi badaniami które są sprawdzalne.

Na życzenie naszych Klientów wykonujemy wyżej wymienione w opracowania. W razie konieczności współpracujemy z osobami posiadającymi uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.

 

Zapraszamy do współpracy.

Przejdź do:    
KIEROWNIK BUDOWY
INSPEKTOR NADZORU
KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI
DORADZTWO TECHNICZNE
PRZEGLĄDY OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
ODBIORY LOKALI