Nadzór Inwestorski nad budową magazynu krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Zakończyliśmy Nadzór Inwestorski nad budową magazynu krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Inwestycja realizowana była w okresie od 10.2018r do 01.2020r.

Parametry techniczne budynku:

  • powierzchnia zabudowy  –  247,26m2
  • powierzchnia całkowita  – 711,91m2
  • kubatura – 2504,29m3
  • powierzchnia użytkowa – 553,31m2
  • liczba kondygnacji nadziemnych – 2
  • liczba kondygnacji podziemnych – 1

Biuro Inżynierskie PRO-DS sprawowało kompleksowy Nadzór Inwestorski nad prowadzonymi pracami w następujących branżach:

  • konstrukcyjno-budowlanej
  • elektrycznej
  • sanitarnej

Galeria

Zobacz referencje z tej realizacji.