Październik 2015r.


Zakończono budowę budynku wielorodzinnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Sadków.

Powierzchnia użytkowa 597m2

Kubatura 2400m3

Powierzchnia terenów utwardzonych 3361m2

PRO-DS sprawowało nadzór inwestorski nad budową w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.