Maj 2016r.


Zakończono budowę budynku wielorodzinnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Chociwiel.

Powierzchnia użytkowa 284m2

Kubatura 1600m3

Powierzchnia terenów utwardzonych 1521m2

PRO-DS sprawowało nadzór inwestorski nad budową w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.