Wrzesień 2014r.


Zakończono budowę osiedla budynków wielorodzinnych dla Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Piotrowice.

Powierzchnia użytkowa 1135m2

Kubatura 4200m3

Powierzchnia terenów utwardzonych 2880m2

PRO-DS sprawowało nadzór inwestorski nad budową w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.