Wrzesień 2010r.


Zakończono rozbudowę bazy logistycznej o zaplecze magazynowe wraz z budową pomieszczeń socjalnych i technicznych, rozbudową i przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego, budową placów manewrowych i parkingów wraz z infrastrukturą techniczna i zbiornikiem bezodpływowym.

PRO-DS sprawowało nadzór inwestorskie w branżach:

  • budowlanej – hala magazynowa o powierzchni 1247,75m2, kubatura 7741,19m3
  • sanitarnej
  • elektrycznej
  • drogowej – tereny utwardzone 5550,09m2