Zakończyliśmy Nadzór Inwestorski nad I Etapem Budowy hali magazynowej z częścią biurową i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Opolskiej 184 we Wrocławiu.

wraz z:

 • zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
 • zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
 • przyłącza wodnego
 • zewnętrznej sieci instalacji hydrantowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia
 • zbiornika retencyjnego na wody opadowe o pojemności 150,00m3

Inwestycja realizowana była w okresie od 02.2018r do 06.2019r

Parametry techniczne budynku:

 • powierzchnia użytkowa: 888,12m2
 • kubatura: 9784,51m3
 • powierzchnia terenów utwardzonych: 4702,28m2

Biuro Inżynierskie PRO-DS sprawowało kompleksowy Nadzór Inwestorski nad prowadzonymi pracami w następujących branżach:

 • konstrukcyjno-budowlanej
 • elektrycznej
 • sanitarnej
 • drogowej

GALERIA