Zakończyliśmy Nadzór Inwestorski nad I etapem rozbudowy Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie. W trakcie prowadzenia prac budowlanych sprawowaliśmy kontrolę w branżach:

  • konstrukcyjno-budowlanej
  • elektrycznej
  • sanitarnej

Nowopowstały obiekt to dwukondygnacyjny budynek w kształcie prostokąta. Charakterystyczne parametry:

  • powierzchnia zabudowy 651,70m2
  • powierzchnia użytkowa 1080,42m2
  • kubatura 12424,83m3
  • powierzchnia terenów utwardzonych 595,10m2
  • powierzchnia placu zabaw 312,80m2
  • powierzchnia terenów zielonych 4354,40m2

W budynku nowej szkoły zostało wykonanych 8 sal lekcyjnych, węzły sanitarne, jadalnia dla uczniów, pokój nauczycielski, sala zabaw oraz świetlica dla dzieci. Budynek został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie windy oraz toalet na każdej kondygnacji.

Galeria