Marzec 2014r


Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Miennice, Gmina Wisznia Mała.

PRO-DS sprawowało nadzór inwestorski nad budową w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.