Marzec 2015r


Zakończono budowę szatni sportowej w miejscowości Szymanów, Gmina Wisznia Mała.

PRO-DS sprawowało tam nadzór inwestorski w branżach budowlanej i instalacyjnej.