Nadzór Inwestorski nad budową magazynu krwi i jej składników dla RCKiK we Wrocławiu.

Styczeń 2020r.

Zakończyliśmy Nadzór Inwestorski nad budową magazynu krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Sprawowaliśmy kontrolę nad prowadzonymi pracami w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Nadzór Inwestorski Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

Czytaj więcej.