Odbiory mieszkań, domów i lokali.

Oferujemy Państwu profesjonalne odbiory mieszkań, domów i lokali użytkowych. W ramach naszej usługi zapewniamy kontrolę:

 • podstawowe wymiary pomieszczeń oraz otworów drzwiowych
 • zgodność rozmieszczenia ścian z projektem
 • standardu wykonania tynków (odchylenie od pionu, poziomu), malowania;
 • kątów prostych w mieszkaniu;
 • stolarki okiennej;
 • równości i jakości posadzki;
 • osprzętu elektrycznego;
 • wykonania tarasu, balkonu;
 • wykonania posadzki z gresu/płytek podłogowych;
 • ciągu kominowego.
 • komórki lokatorskiej
 • miejsca parkingowego

Odbiór mieszkania przeprowadzamy w oparciu o Polskie Normy:

 • PN – 70/B-10101 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 • PN – 72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
 • PN – 53/B-10145 – Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych.
 • PN – 76/8841-22 – Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych.
 • PN – EN/1279-1:2005(U) – Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
 • PN – 75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
 • PN – 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.Zapraszamy do współpracy.

Z przeprowadzonego odbioru sporządzamy protokół który jest przekazywany Klientowi.

Zapraszamy do współpracy.

Przejdź do:    
KIEROWNIK BUDOWY
INSPEKTOR NADZORU
KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI
DORADZTWO TECHNICZNE
OPINIE TECHNICZNE/EKSPERTYZY
PRZEGLĄDY OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH